gfdgdfg

Art Alchemy Metallique Wax 20ml - Metallisk Vaxpasta EMERALD

Pris:
85 kr
Inkl. 25% Moms
Kommentar till butiken:
Slut i lager
FINNABAIR Art Alchemy
Metallique Wax - Emerald

Förpackning: Plåtburk eller tub
Volym: ca 20ml
Vikt: ca 32g (0.07 Ibs)

Mjuk bivaxbaserad vaxpasta/förgyllningsvax med en fantastisk metallisk glans som förvandlar ditt konstverk till en riktig skatt. Använd för att tillför färg och lyster till både Mixed Media och din heminredning. 

Används på ordentligt torkad målarfärg eller noga rengjort underlag.  Kan användas på de flesta ytor, men vidhäftning och härdning går snabbast och blir bäst på matta och gärna lite sugande underlag. På icke sugande underlag som till exempel metallbeslag, använd som "high lights" eller mycket tunt lager. Applicera en liten mängd med pensel, svamp, trasa eller fingertoppen.  Torktiden kan vara lång (beroende på underlag och hur mycket som appliceras) eftersom det är en vax / oljebaserad produkt. Ger en permanent och vattentålig finish med fantastiskt täckning, färgdjup och glans på både mörka och ljusa underlag (men framförallt mörka).

HÅLLBARHET
Ingredienserna kan separera lite, vilket är naturligt och uppstår av t.ex temperaturförändringar.  Detta är inte en defekt och kommer inte påverka resultatet. Använd en pensel eller palettkniv för att blanda ihop ingredienserna igen innan användning.

Hantering & Förvaring
Skyddas från extrema temperaturer under förvaring och användning. Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld. Var alltid försiktig vid användning av oljebaserade produkter och lämna aldrig trasor med vax eller olja i brännbar miljö. Trasor som ligger på hög kan självantända! Trasor bör bör brännas efter användning eller förvaras i t.ex en plåtburk med lock, fylld med vatten. Efter några dygn kan trasorna slängas. 

Rengöring
Avlägsna överskott från verktyg och redskap, om otillräckligt använd lacknafta.

Hälsa & Miljö
Innehåller: Naphtha (petroleum), doftblandning (butylfenylmetylpropional, D-limonen, bensylsalicylat).
Klassificering/märkning: Skadlig!
Notering (vårt utlåtande): Hälsofarlig! Brandfarlig! Miljöfarlig! Produkten innehåller nafta (petroleumlösningsmedel).
Hälsa: Kan orsaka allergisk reaktion och irritera andningsvägarna. Säkra för god ventilation, använd skyddshandskar för att skydda hud mot irritation. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med varmt vatten med öppna ögonlock i minst 10 minuter. Förvara utom räckhåll för barn.
Miljö: Kassera inte rester i avlopp eller vattendrag. Rester lämnas in till avfallsanläggning enligt lokala föreskrifter.