gfdgdfg

DBP Gator Hide: Topplack (Extra Starkt)

Pris:
220 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Kommentar till butiken:
Gator Hide (Polyakrylic)
Gator Hide är ett riktigt tufft och tåligt vattenburet topplack av industriell kvalitet som rekommenderas när du använder Dixie Belle Chalk Mineral Paint till köksluckor, bordsskivor och andra ytor som är extra utsatta. Efter härdning är Gator Hide så vattentålig och slitstark att du kan rengöra och skrubba dem utan att de skadas. OBS! Skadliga ångor, se varningstext (längst ner).

Finish
Ytan blir halvmatt (till halvblank). Glansen kan variera lite beroende på antal lager och appliceringteknik, kan poleras upp till hgögre glans.

Förberedelser
 • Underlaget ska vara helt genomtorrt. Om det är nymålad kan det vara bra att vänta ett par dagar så att fukten i färgen (och efter rengöring) har torkat ut ordentligt och inte blir instängd (vilket kan orsaka flammighet).
 • Blanda Gator Hide noggrant - men försiktigt! Skaka inte eftersom luftbubblor kan som är svåra att få bort. Rör om med en blandpinne (eller sked) ända ner ända till botten. Låt flaskan stå upp och ner en stund och vänd den sedan fram och tillbaka flera gånger.
 • Viskositeten ökar om det är svalt och konsistensen blir tjockare och trögare. Se till att lacket är rumstempererat (eller ljummet). Du kan värma upp lacket genom att ställa det i varmt vatten. Lacka ej i extrem värme (t.ex i solen), vind eller kyla.

Appliceringsverktyg
Använd Dixie Bells syntetiska penslar eller Polyvines lackpensel speciellt anpassad för akryllacker. Dixie Belle har också en speciell svamp för en jämn appliceing "Blue Gator Gide Sponge" som passar perfekt i din hand och rekommenderas av många. En skumpensel kan också vara ett händigt hjälpmedel. Du kan också prova att använda en skumroller (lätt hand).

Vänligen notera!
Vattenbaserade sealers och lacker är bäst till ljusare färger eftersom de inte gulnar likt oljebaserade produkter. Vattenburna lacker som gulnar eller missfärgas har som regel utsatts för genomblödning från underlaget eller UV-ljus.

Testa alltid klarheten över mörka färger. Vattenburna lacker kan se flammiga och strimmiga med ojämna märken efter appliceringen. Det krävs en del teknik och arbete för att få det riktigt snyggt och Gator Hide kanske inte är det allra ättaste lacket att använda om du inte har tidigare vana.

Appliceringsteknik och tips
 • Om du målar med en mörk kulör kan du testa med att tillsätt lite färg i lacket. Det behövs inte mycket för att kamouflera den mjölkiga flammigheten. Rör om väl! 
 • Fukta eventuellt penseln eller svampen lätt med vatten eller en extender... eller inte... (rekommendationerna går lite i sär). Hitta din egen teknik, men appliceringsverktyget ska absolut inte vara drypande blött. Lite vätska kan minska friktionen och göra lacket smidigare att sprida ut. Det kan även underlätta att fukta underlaget lätt (vi pratar mycket små mängder).
 • Ta sparsamt med lack på appliceringsverktyget och applicera flera mycket tunna och jämna lager lack med lätt hand.
 • Lacket torkar snabbt, så arbeta relativt snabbt för att inte överarbeta produkten och riskera att få märken. Motstå frestelsen att rätta till ojämnheter, lacket är självutjämnande och det kanske rättar till sig (slipa annars ytan jämn efter att lacket torkat).
 • Om det ser strimmigt ut när det är vått - så kommer det fortsätta att vara det efter att det torkat. Se till att ha bra belysning!
 • Låt ytan torka ordentligt mellan varje lager (minst 2 timmar). Måla minst två lager för jämn täckning, tre tunna lager rekommenderas för ultimat hållbarhet.
 • Du kan slipa och polera ytan med fint sandpapper eller DBP Finishing Pad både mellan lagren och som slutpolering. Det går också att använda stålull 0000 till polering.
 • Ett annat tips är att först försegla färgen med ett annat (lättare) lack, en sealer eller till och med ett vattenburet vax. Det kan göra färgen tätare samt mindre matt och sugande, vilket underlättar en jämnare applicering.
 • Torktid på 48 timmar rekommenderas, men låt härda i ca 7 dagar innan användning.

Om du fortfarande har problem - ööverväg oljebaserade produkter över mycket mörka färger (t.ex DBP Big Mama's Butta eller Howdy Do Hemp Seed Oil). Gator Hide går också utmärkt att spraymåla för en jämnare applicering.

Video Gator Hide applicering ⇒

Video Gator Hide polereing till hög glans ⇒

OBS! Använd inte Gator Hide till tranfers (eller gör det på egen risk). Gator Hide innehåller ämnen som kan reagera med transfermotivets lim så att den släpper från underlaget. Det är extremt viktigt att verkligen gnugga på motivet ordentligt för att få ett bra resultat (så att lacket inte kan tränga in under transfern någonstans).

Täckning
236ml (8oz) räcker till ca 3.5 m², en stryknig
473ml (16oz) räcker till ca 7 m², en strykning
946ml (32oz) räcker till ca 14 m², en strykning

Hälsa, säkerhet och miljö

Varning! - Hälsofara! - Brandfarlig!
Avger giftiga ångor vid uppvärmning. Innehåller ett ämne som vid långvarig och/eller upprepad exponering för höga ångkoncentrationer kan orsaka ögon- och hudirritation, irritation i andningsorganen, huvudvärk, dåsighet, illamående och permanent skada på hjärnan och nervsystemet. Kan orsaka cancer, reproduktiv- och fosterskada. Förvara utom räckhåll för barn, skadligt och potentiellt dödligt vid förtäring. Kan även vara skadlig genom absorption via huden. Brännbar vätska, håll borta från värme, gnistor, öppna lågor och heta ytor. Ingen rökning.

Använd i väl ventilerat utrymme, andas inte in ånga. Undvik kontakt med hud och kläder. Använd skyddskläder, skyddshandskar, ögon- eller ansiktsskydd. Tvätta noggrant efter hantering. 

Vid hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten.
Vid andningssvårigheter: Frisk luft, uppsök läkare vid kvarstående syptom.
Vid förtäring: Skölj munnen, framkalla inte kräkning, kontakta/uppsök läkare.
Vid ögonkontakt: Spola omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/uppsök sjukhus eller läkare.

Verktyg och pendslar kan rengöras med varmt vatten och tvål eller penseltvätt efter att rester kramats ur. Skölj inte ner rester i avlopp, kassera material och behållare enligt lokala föreskrifter på avsedd avfallsplats. 

Innehåller:
(2-metoximetyletoxi)propanol (34590-94-8), 1-(2-butoxi-1-metyletoxi)propan-2-ol (29911-28-2) och N-metyl-2-pyrrolidon (872-50-4).