gfdgdfg

om Kalkfärg

historiskt

Kalkbaserade färger har anor som sträcker sig tillbaka till 1400-talets Italien, men redan långt före vår tideräkning användes varianter av kalkfärg i t.ex grottmålningar. Det var dock först under antiken som teknikerna utvecklades och blev mer allmänt kända. Italienarna blandade olika naturliga ingredienser som kalk, lera och jord och för att tillverka färg.

Kalkmålningar utfördes vanligtvis på torrt underlag, så kallad "al secco" målning, men det förekom också kalkmålning på vått underlag, så kallad "al fresco" målning. Även i Sverige målades kyrkor med den torra secco tekniken. Kalkfärger binder sig till mineraliska underlag och överlever tidens påfrestningar väl. De behåller sitt vackra utseende länge och många av de gamla kyrkomålningarna som går tillbaka tusentals år i tiden är fortfarande i anmärkningsvärt gott skick. 

I vardagligt tal refereras till kalkfärg när man pratar om olika färger som baseras på kalksten, men det finns olikheter dem emellan både gällande framställning och egenskaper. Generellt kan man skilja mellan "kalkfärg" och "kritfärg" ("lime paint" and "chalk paint"). Dagens moderna kritfärger är något helt annat än traditionell kalkfärg.


kritfärrg - chalk paint

Autentico tillverkar äkta kritfärger tillverkade från grunden. Det är ingen emulsion eller plastfärg (akryl, latex eller vinyl) där man tillsatt gips för att erhålla kritfärgens åtråvärda egenskaper. Färgerna innehåller inte heller andra fyllnadsmedel som t.ex bariumsulfat (China clay), PVA lim eller andra syntetiska bindemedel. Autentico använder endast krita som fyllnadsmedel och naturharts som bindemedel. Alla kritfärgerna (Vintage, Velvet och Versante) innehåller rikligt med finmald kalksten (kalciumkarbonat), Vintage innehåller över 35% krita.

Kritfärger kan användas i nästan alla sammanhang och har en otroligt bra vidhäftningsförmåga på de flesta underlag utan omfattande grundarbete. Kritfärgen förenar sig inte med underlaget på samma sätt som den alkaliska kalkfärgen utan lägger sig som ett ovanpåliggande skyddande skikt. Utseendet blir puderlent och jämnt och inte lika flammig som med kalkgfärg. Kritfärger kan användas både inom och utomhus. Du kan måla möbler, kök, väggar, tak och golv, se bara till att att välja rätt kritfärg för ändamålet.

Om du senare vill måla om med en annan färg:
Det är inga problem att måla om, Autenticos kritfärger utgör en utmärkt häftgrund för annan färg. Du behöver inte avlägsna den gamla färgen eller isolera den. Den fäller inte lös krita och löses inte upp av vattnet om du målar över med en annan vattenbaserad färg (ej att jämföra med limfärg).


Kalkfärg - lime paint

Autenticos Venice Lime Paint innehåller våtsläckt kalk (kalciumhydroxid), det gör även MMS Milk Paint i mindre mänd. Kalksten bryts i gruvor och målarkalk framställs genom en process bestående av:

  • 1. Bränning i ugn: Kalkstenen (kalciumkarbonat) upphettas till mycket höga temperaturer vilket gör att kolsyran  avgår och man får s.k bränd kalk (kalciumoxid).
  • 2. Våtsläckning: Den brända kalkstenen läggs i vatten, en kemisk process uppstår och man får en "kalkvälling"  s.k släckt kalk (kalciumhydroxid).
  • 3. Lagring: Kalkblandningen lagras i markgravar för att eventuella osläckta korn ska få tid släcka och för att avlägsna överflödigt vatten.
Kalkfärg är alkalisk (basisk) och har historiskt sett främst använts på betong och puts. Autentico Venice är utvecklad för inomhusbruk och kan används till både möbler och innerväggar. För full funktionalitet på trä och andra icke- mineraliska underlag bör man först grundmåla med med en mineralisk grundfärg (t.ex. Autentico Undercoat, Vintage eller Velvet). Kalkfärg kan penetrera vilket poröst och absorberande underlag som helst men fäster bäst på mineraliska underlag. Kalkfärgen förenar sig kemiskt med underlaget och härdar genom att ta upp koldioxid från luften. När den torkar uppstår det karaktäristiska lite flammiga utseendet.

Om du senare vill måla om med en annan färg:
Har du följt våra rekommendationer om att först grundmåla icke- mineraliska underlag har kalkfärgen bra vidhäftning och riskerar inte att flagna. Att måla över med ny kalkfärg innebär inga problem alls, men vill du måla över med en annan sorts färg kan du behöva grundmåla med en isolerande akrylbaserad primer först (primern bör inte innehåller alkyd eller oljor). Kalkfärgen förblir lite alkalisk även efter att den härdat vilket kan påverka egenskaperna hos andra färger, flammigheten kan ibland också slå igenom. För oss har det gått bra att måla över direkt med Autentico Versante Matt, men ett extra lager kan behövas för en jämn nyans.

Efter att du målat med kalkfärg blir ytan lite eller mycket texturerad beroende på måleriteknik. Vill du åter ha en helt slät väg kan det bli nödvändigt att bredspackla. Väljer du att istället slipa bort färgen  behöver du skyddsutrustning, slipdammet är irriterande för slemhinnor och luftvägar.