gfdgdfg

väggar

Måla på tapet

Visst kan man måla på tapet, men det är viktigt att den sitter bra för ett lyckat resultat. Om väggen endast är tapetserad en eller två gånger är det oftast inga problem (tapet på gipsskiva sitter oftast bättre än tapet på annat underlag). 

  • Gör ett vattentest för att kontrollera att tapeten sitter ordentligt. Använd en svamp eller blomspruta för att blöta upp ett område. Sväller tapeten så att du får bubblor kommer detta även att ske när du målar. Oftast drar bubblor ihop sig och försvinner när tapeten torkar, men inte alltid... klarar inte tapeten vattentestet bör den tas bort innan målning.
  • Även om tapeten sitter bra kan skarvar och kanter ha börjat släppa. Kontrollera hörn, intill tak- och golvlister samt runt dörr-och fönsterfoder. Tapetkanter som släppt kan limmas om med tapetklister. Har större områden börjat släppa kan det vara bättre att riva bort allt som sitter löst. 
  • Överlappande tapetskarvar kan skäras bort med en tapethyvel eller vass kniv om du inte vill att de ska synas. Undvika att slipa för mycket eftersom det skyddande skiktet på papperstapeten skadas. När du sedan spacklar tränger fukt in och tapeten kan svälla och släppa.
  • Skarvar, ojämnheter efter skruvhål och borttagen tapet spacklas och slipas med sandpapper till en jämn yta. Strukturerade tapeter bör inte punktspacklas eftersom du då får släta fläckar och partier.
  • Får du problem med att tapeten sväller och bubblar där spacklet läggs på kan det hjälpa att först grundmåla de utsatta områdena med ett tunt lager Autentico Primer (innan du spacklar). Behandla alla ställen där fukt kan tränga in. Primern torkar snabbare än spacklet och ställer därmed till med mindre problem, ytan har sedan ett bättre skydd eftersom primern förhindrar ytterligare fukt från att tränga in.
  • Torka noga bort allt slipdamm innan du målar. Grundmåla helst hela väggen med Autentico Primer för ett jämnt målningsunderlag. 

    Om du trots allt får blåsor som inte försvinner efter att färgen torkat kan du skära upp dem och därefter spackla och måla över. Du kan också prova att spruta in lite tapetlim i bubblan med en kanyl för att få tapeten att fästa mot underlaget igen.

Ta bort tapet
Om du måste ta bort tapeten helt behöver du blöta upp hela väggen ordentligt med varmt vatten (ett tips är att använda en stor blomspruta / tryckspruta). Många papperstapeter har en skyddande beläggning som behöver slipas ner först för att vattnet ska kunna tränga in. Du kan behöva "vattna" tapeten flera gånger innan den släpper (att hyra en ångmaskin kan underlättar arbetet). Viinyltapeter är ofta spaltbara vilket innebär att du kan dra bort ytan och kvar blir en tunn pappersyta som går bra att måla på (om du lyckas få det jämnt). 

Efter att tapeten avlägsnats behöver ofta underlaget spacklas och jämnas till innan målning. 
Det är svårt att måla på underlag bestående av spånskiva/MDF eftersom trä rör på sig och färgen riskerar att spricka. Det allra bästa är att sätta tunn renoveringsgips ovanpå, men om du inte gör det se absolut till att sätta glasfiberremsa över skavarna, använda rätt spackel och grundmåla med en stark grundfärg. Måla med Versante som är starkare än Velvet. Samma problem med sprickbildning kan uppstå om du målar direkt på tapet som är sitter direkt på spånskiva.
 

Bredspackling (spackla hela vägen)
Papperstapet bör tas bort helt innan bredspackling. Spacklar du direkt på tapet kan fukten från spacklet få tapeten att svälla och du får bubblor. Att bredspackla är inte helt lätt, det kan vara svårt att få ett jämnt resultat om man inte är van.